YAĞMA SUÇU (GASP)

Kamuoyunun gasp olarak bildiği ‘yağma suçu’, başka birine ait her türlü malın zor kullanılarak ya da tehditle alınmasıyla ortaya çıkar. Yağma suçu, hedef olarak alınan kişinin malvarlığına yönelik olarak gerçekleştirilen suç tipidir. Dolayısıyla bu suçun konusu belli bir maddi değeri olan herhangi bir maldır. Bu suç tipinde hırsızlık suçunda olduğu gibi başkasına ait olan malın alınması durumu söz konusudur. Ancak gasp suçunda bu eylem için zor kullanmak veya tehdit unsuru devreye girdiği için farklı cezaya tabidirler.

Bir kişinin hürriyetine, serbest hareket etme özgürlüğüne karşı yapılan müdahaleler tehdit olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte bir kimseye bir şeyi yapması veya yapmaması için zor kullanmakta cebir olarak tanımlanır. Hırsızlık suçunda, cebir ve tehdit uygulanmadan mağdura ait mallar rızası dışında alınmaktadır. Hâlbuki gasp suçunda mağdurun zilyedi olan mallar yani taşınır veya taşınmaz malları cebir ve tehdit kullanılarak alınmaktadır. Cebir ve tehdit, bu iki suç arasındaki ayrımı oluşturmaktadır. Yağma suçunda mağdur olan kişi tehdit edilebilir ya da cebir yani zor kullanma ile karşı karşıya kalabilir. Bu suçta, mağdur kendisinin veya bir yakının hayatı ile tehdit dahi edilebilir.

Basit Yağma Suçu

Bu suçta basit denilmesinden şunu anlamalıyız. Bir kişinin hiçbir delici ve kesici silah, alet kullanmadan başkasına ait bir malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl hapis olarak değişmektedir.

Nitelikli Yağma Suçu

Burada ise nitelik kavramında kastedilen suçun daha ağır cezayı gerektiren şeklidir. Suçun biraz sonra anlatacağımız huşulardan en az biriyle gerçekleştirilmesi durumunda nitelikli yağma suçu ortaya çıkar.Yağma suçunun silahla işlenmesi; kanunda silahın tanımı çok geniş tutulmuştur. Bu yüzden sopadan makasa, tornavida gibi metal bir cisimden taşa kadar her türlü alet silah kapsamına girmektedir.Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi;gasp suçunu işleyen kişinin bu sırada maske takması, yüzünü herhangi bir eşya ile kapatarak tanınmayacak halde olması cebir ve tehdidin gerçekleşmesi anlamına gelir.Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi; kişinin en az bir kişiyle daha birlikte hareket ederek bu suçu işlemesi halidir.Yol kesmek suretiyle veya konutta, işyerinde ya da bunların eklentilerinde işlenmesi; yol kesmek, seyahat özgürlüğü gibi hakları da ihlal eder. Yağma suçunun kapalı ortamlarda işlenmesi, insanların konut ve işyerlerinin daha dokunulmaz bir alan olması nedeniyle ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi; akıl sağlığı zayıflığı veya hastalığı bulunan kişiler, çocuklar, yaşlılar gibi kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen yağma suçlarında daha ağır cezalar öngörülmüştür.Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları güçten yararlanılarak işlenmesi; suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi ve gece vakti işlenmesi gibi hallerde, gasp suçunun nitelikli şekli ortaya çıkar ve suçun cezası da artar. Yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi durumunda ceza, 10 yıldan – 15 yıla kadar hapistir.

Etiketler: , , , , , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir