‘UZLAŞTIRMA’ HANGİ SUÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Adalet Bakanlığınca uzlaşmanın dava şartı haline getirilmesi ve daha da etkin bir hal alması amacıyla hazırlanan kanun taslağı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğü girdi. Yapılan düzenleme ile birlikte aralarında hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi bazı suçlar da uzlaşma kapsamına alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunda cezada alternatif çözüm yollarının genişletilmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte soruşturulması şikâyete bağlı suçlarla birlikte yine soruşturulması şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma yoluna gidilebilecek suçların sayısı daha da artırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinin yer verildiği suçlara ilişkin sınırlama da kaldırılarak uzlaştırma kurumunun uygulama alanı genişletilmiş oldu.

Dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit uzlaştırmaya dahil oldu

Uzlaşma kapsamına tehdit, kişi hürriyetini yoksun kılma, hırsızlık ve dolandırıcılık da eklendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre; tehdit (madde 106, birinci fıkra), konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), hırsızlık (madde 141), dolandırıcılık (madde 157), çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda dahil edilmiştir.

Bu düzenlemenin ardından tehdit, dolandırıcılık ve hırsızlık suçunun nitelikli hallerinin uzlaştırma kapsamına girip girmediği tartışma konusu oldu. Kanunda hangi suçların uzlaştırma kapsamına alındığı madde numarasını belirtilerek düzenlenmiştir. Buna göre; tehdit, dolandırıcılık ve hırsızlık suçunun sadece basit halleri uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Uzlaştırma kapsamında yer alan suçları ise şöyle sıralayabiliriz.

-Yurtdışında işlenen bazı suçlar

-Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç)

-Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

-Taksirle yaralama

-Tehdit

-Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğrayacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit

-Konut dokunulmazlığının ihlali

-İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

-Kişilerin huzur ve sükununu bozma

-Hakaret (üçüncü fıkra a bendi hariç)

-Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hali

-Kişinin hatırasına hakaret

-Haberleşmenin gizliliğini ihlal

-Konuşmaları dinleme ve kayda alma

-Özel hayatın gizliliğini ihlal

-Hırsızlık

-Kullanma hırsızlığı

-Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (iki ve üçüncü fıkraları hariç)

-Bedelsiz senedi kullanma

-Dolandırıcılık

-Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali

-Kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

-Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi

-Açığa imzanın kötüye kullanılması

-Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

-Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

-Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç)

-Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

-Yabancı devlet temsilcilerine hakaret

-Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir