TBMM’YE KARŞI ASKERİ DARBE SUÇU

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği yasama, yürütme ve yargı güçlerinden oluşmaktadır. Yasama organı gücünü ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasada belirlenen görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi halinde bu fiillere karşı ağır bir ceza düzenlenmiştir. Bu nedenle bir siyasi kurum olan TBMM’nin hukuken korunması gerekmiştir. Asıl amaç TBMM’nin görevlerini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesinin sağlanmasıdır. TBMM’nin çalışması engellenmesi veya buna teşebbüs edilmesi devlete karşı suç olarak TCK 311’de düzenlenmiştir. TCK 311 metni aşağıda yer almaktadır.

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. (2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

Buna göre cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmayı gerektirecektir.

Bu maddede TBMM’yi ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını engellemeye yönelik teşebbüslerin başarısız olması halinde TCK 311’de düzenlenen suça konu eylemler cezalandırılabilecektir. Darbenin başarılı olması durumunda , bu eylemi gerçekleştiren darbecilerin yargılanması da mümkün olamayacaktır.

TCK 311’de düzenlenen darbe teşebbüsü suçunda , özellikle TBMM’nin ortadan kaldırılması eylemi üzerinde durmak gerekmektedir. Bu suçun failleri Silahlı Kuvvetler mensupları olabilir.

Bu suçun oluşması için , cebir ve şiddet kullanarak TBMM’ye kısmen veya tamamen görev yapmasını engellemeye veya TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs edilmiş olması gerekir. Bu suçu işleyenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaklardır.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir