PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Toplumun ‘kalpazanlık’ olarak nitelendirdiği ‘parada sahtecilik suçu’, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kamu güvenine karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kanuna göre parada sahtecilik suçunda yasal olarak kullanımda olan kendi ülkemizin ya da bir başka ülkeye ait paranın; sahtesinin düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, tedavüle koyulması ve sahte olarak üretilmesiyle ülkeye sokulması cezalandırılmaktadır.

Bu suç türünde adından da anlaşılacağı üzere konu para olmaktadır. Sahtesi yapılan paranın kağıt veya madeni olması suçun meydana gelmesini ve niteliğini değiştirmez. Şunu da hemen belirtmek gerekir ki paranın suça konu olabilmesi için inandırıcı bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Yani ilk anda bakıldığında sahte olduğu hemen anlaşılan ve genelde kırtasiye gibi yerlerde satılan fotokopi ile çoğaltılmış olduğu anlaşılan paralar suça konu olmaz. Kısaca profesyonel bir şekilde hazırlanmış, ancak dedektör yardımı ile sahte olup olmadığı anlaşılabilen paralar bu suç türüne girer. Bu suç türünde, sahtesi yapılan paranın kendi ülkemiz ya da bir başka ülkeye ait olup olmamasının farkı yoktur. Suçun oluşması için aranan ilk şart paranın halen kullanılıyor olmasıdır. Antika değerinde olan bir para bu suç türüne konu olmaz.

Kanunda bu suçun hangi haller ile işlendiği, işlenebileceği ise ‘sahte olarak üretmek, ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek, tedavüle koymak’ şeklinde düzenlenmiştir. Cezalandırma bu sayılan haller üzerinden yapılmaktadır. Sahte para veya paraya eşit sayılan bir takım maddi değeri çek, senet gibi evrakların piyasaya sürülmesi ve bunlarla işlem yapılması kalpazan dediğimiz kişilere haksız kazanç getirmektedir. Sahte paranın başka bir kişinin egemenlik alanına girmesiyle tedavüle koyma suçu oluşmaktadır. Sahte paranın başkasının egemenlik sahasına girmemesi halinde tedavüle koyma suçu teşebbüs aşamasında kalır ama bu durumda da dolaşıma koymak için bilerek bulundurma suçu meydana gelir. Sahte parayı bilerek almak, kabul etmek te suçtur. Sahte paranın üreticisinden, aracıdan veya bir başka şahıstan alınmasında fark yoktur. Burada önemli etken paranın sahte olduğunubile bile alınmasıdır. Parada sahtecilik suçu, para kabul edildiğinde meydana gelir ayrıca kullanıma sokulması şart değildir. Bu suçun meydana gelmesi için kasıt olması gerekmektedir. Yani paranın sahte olduğunu bilmeden, bu durumu anlamadan alan bir kişi cezaya tabi tutulmaz. Ancak sahte olduğunu bilmeden alınan paranın, sahtelik durumu ortaya çıktığında bu parayı bilerek kullanan kişiler elbette cezalandırılmaktadır.

Parada Sahtecilik Suçunun Cezası

Parada sahtecilik suçunun cezası TCK’nın 197. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; birinci olarak “Memlekette veya yabancı ülkelerde Kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” İkinci olarak “Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.” Son olarak ise “Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir