KİŞİLERİN HUZUR VE SUKUNUNU BOZMA SUÇU (TCK MADDE 123)

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu TCK 123’te düzenlenmiştir.

KORUNAN HUKUKİ YARAR

Kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması suçu ile korunan hukuki yarar, kişinin manevi özgürlüğüdür. Diğer bir deyişler kişilerin ruhsal ve psikolojik yönden rahatsız edilmeden yaşamalarıdır. B suçla kişilerin huzur içinde ve sağlıklı yaşama hakları koruma altına alınmaktadır.

FAİL

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun herkes işleyebilir. Suçu işleyen kamu görevlisi de olabilir.

MAĞDUR

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun mağduru da yine herkes olabilir.

Suçun mağduru, failin sırf huzur ve sükûnunu bozmak için telefon ettiği, gürültü yaptığı, hukuka aykırı bir davranışta bulunduğu kişi olmalıdır. Diğer bir ifadeyle eylem bir kişiye yönelmiş olmalıdır.

Bir kişiye karşı yönelmemiş eylemler TCK 183’teki gürültüye neden olma suçu ile Kabahatler Kanunu 36. Maddedeki gürültü kabahatini oluşturur.

FİİL

Suçu oluşturan şeyler, telefon etmek, gürültü yapmak ve başkaca hukuka aykırı eylemlerdir.

Telefon etme yalnızca konuşmak değil, arayıp konuşmama, arayıp değişik sesler dinletme, çaldırıp kapatma, boş mesaj atma gibi eylemleri içermektedir. Telefon edildiği husus, mağdurun başvurusu üzerine mağdurun telefonundan anlaşılabileceği gibi, mağdurun operatörüne sorularaktan öğrenilebilir. Ancak bunun için mahkeme kararı veya cumhuriyet savcısı kararıyla olabilecektir.

Gürültü kişiden kişiye değişmeyecek şekilde bir seviyeye ulaşmış, işitme üzerine etkisi olan bir kavramdır. Gürültü insanı rahatsız edecek derecedeki seslerdir. Sesler ritmik olabileceği gibi ritmik olmayan sesler de gürültü olabilir. Hayvanlar kullanılaraktan gürültü çıkarılabilir.

Bu suçun oluşması için, telefon etme, gürültü yama veya başka hukuka aykırı davranışların bir defalığına yapılmış olması kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu kapsamına girmeyecektir. Madde metninde de belirtildiği üzere, birden fazla defa bu hareketlerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca bu suçun oluşması için mesela yalnızca gürültünün olması yeterli değildir. Ayraca kişinin huzur ve sükûnunu bozma niyetini taşıması gerekmektedir.

Bu suç ancak doğrudan kast ile işlenebilir. Olası kast veya taksirle işlenemeyecek bir suçtur.

YAPTIRIM

Kişinin huzur ve sükûnunu bozma suçunu işleyen kimse, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya erteleme kararı verilebilecektir.

Faile hapis cezası verilirse TCK m.53-1’den kaynaklanan hak yoksunlukları uygulanacaktır.

KOVUŞTURMA- GÖREVLİ YETKİLİ MAHKEME

Kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması suçunun kovuşturması şikâyete tabidir. Re ’sen soruşturma ve kovuşturma yapılmaz.

Mağdurun 6 ay içinde şikâyette bulunması gerekmektedir.

Suçun dava zaman aşımı süresi 8 yıldır. Fail, daha sonra öğrenilse bile suçun soruşturulması için en geç 8 yıl içinde şikâyet edilmesi gerekir.

Görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi’dir.

TCK M. 123 şu şekildedir.

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

ÖRNEK OLAYLAR

Bülent Ersoy’un ‘uçakta huzuru bozma’ davası

Sanatçı Bülent Ersoy’, uçakta emniyet kemerini takmaması ve uçağın rötarlı kalkmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan açılan davada beraat etti.

Sanatçı Bülent Ersoy hakkında hazırlanan iddianamede, TCK’nın “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunu düzenleyen TCK’nın 123/1 Maddesi uyarınca, 3 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gürültü çıkararak çöp atan komşuya 1 yıl hapis

İskenderun’da bir kişi gece geç saatlerde gürültü çıkararak çöp atan ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İskenderun 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararı verildi. Ancak, Yargıtay 4. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Yargıtay, gece gürültülü bir şekilde çöp atmanın huzur ve sükûnu bozucu hareket olduğuna dikkat çekerek, sanığın bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğine karar verdi.

Etiketler:
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973’de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Avukat Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir