DARBE SUÇU (TCK MADDE 312)

Darbe, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama darbe suçları ile ilgili fikir verebilirse de bu suç Türk Ceza Kanununun  “HÜKÜMETE KARŞI SUÇ” başlıklı 312. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre TCK 312. Madde cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yaptırmamaya teşebbüs şeklinde işlenecek fiillere verilecek cezalar düzenlenmiştir. Darbe suçuna yani, Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yaptırmamaya teşebbüs edenler TCK 312. maddesindeki düzenlemeye göre ceza alacaklardır.  TCK 312 metni aşağıda yer almaktadır.

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan   kaldırmaya    veya görevlerini

yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu   suçlardan dolayı ilgili hükümlere

göre cezaya hükmolunur.

Türk Milletine ait egemenliğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti , milleti adına kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetini yönetme gücünü ise Hükümet yerine getirmektedir. Bu nedenle Hükümetin cebir ve şiddetle ortadan kaldırılmaya veya görevlerini yapmasının engellenmeye çalışılması Türk Milletine karşı işlendiğinden Türk Ceza Kanunumuzdaki en ağır suçlardan birisidir.

Türk Milleti tarafından seçimle görevlendirilen ve iş başına getirilen ve Türk Milletini temsil eden hükümette görev alan seçilmişlerin cebir ve şiddetle bu görevden alınamaması ve hükumetin ortadan kaldırılamaması yönüyle bir dokunulmazlığı bulunmaktadır. Seçim ile iş başına gelen bir hükümetin, seçimle görevini bırakması prensibinden dolayı cebir ve şiddetle bir hükumetin ortadan kaldırılmasını düşünebilmek dahi mümkün değildir.

Tek başına tehdit ile bu suçun işlenmesi mümkün değildir. Bu suçun unsurlarının oluşabilmesi için cebir ve şiddet kullanılmış olması da gerekmektedir. Bu nedenle darbe suçu , ancak silahlı bir örgüt tarafından işlenebilir.Bu nedenlerle sokaklarda gerçekleşen olayları , protestoları veya konuşmaları darbe suçu ile ilişkilendirmek TCK’nın ruhuna ve amacına uygun olmayacaktır. Darbe suçu işlenirken , darbeye teşebbüs edenlerin bunun yanında başka suçların işlenmesi halinde de  , bu durum darbe soruşturmasında ve yargılamasında dikkate alınacak diğer suçlar bakımından (ispatlanması halinde) faillere ayrıca ceza verilmesi gerekecektir.

0 yorum

Cevapla

Tartışmaya katılmak mı istiyorsunuz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir